06 57597707 info@ladysportssoest.nl
Adres: Lady Sports Soest
Soesterbergsestraat 37B
3768 EB Soest
Routebeschrijving

Privacy verklaring

Privacy reglement Lady Sports Soest 1.Inleiding De sportschool ‘Lady Sports Soest’ hierna genoemd de sportschool, verwerkt persoonsgegevens over u nadat u gebruiker bent geworden van onze sport acitiviteiten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt. De sportschool publiceert geen leden/ klantenlijst. Uw persoonsgegevens zijn alleen intern zichtbaar voor het management. Het management gebruikt uw persoonsgegevens voor de communicatie met u over het programma, de evenementen en voor administratieve doeleinden. Algemene nieuwsberichten worden op de website van de sportschool geplaatst. Vertrouwelijke informatie wordt per e-mail aan de leden verzonden. Uw email-adres wordt niet zichtbaar voor andere leden wanneer u dergelijke berichten van ons ontvangt omdat er gewerkt wordt met zogenaamde ‘blind carbon copies’, bcc. 2. De Persoonsgegevens die wij verwerken: - Initialen, voor en achternaam - Geslacht - Adresgegevens - Het door u opgegeven telefoonnummer - E-mail adres 3.Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben? De sportschool verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: - Het afhandelen van financiële bijdragen - Het registreren van uw aanwezigheid - Het communiceren vanuit onze sportschool met de sporters, zoals het annonceren van evenementen en andere informatie betreffende de aangelegenheden en diensten van de sportschool - U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 4. Bewaartermijn persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van uw lidmaatschapsinformatie is maximaal 1 jaar na beëindiging ‘lidmaatschap’. 5. Delen met anderen De sportschool verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten van de sportschool en uw ‘lidmaatschap’ ervan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 6.Registreren van website bezoek De website van ‘Lady Sports’ gebruikt geen cookies. De website van ‘Lady Sports’ registreert geen bezoek. 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met het management van ‘Lady Sports”. Om uw identiteit in te kunnen verifiëren, kunnen wij u vragen een kopie identiteit te laten zien. 8. Beveiliging De sportschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.